4 hours ago

Obwieszczenie – warsztaty handlowe

Ocena Ex ante i Ocena Oddziaływania na Środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 read more...

16 hours ago

Obwieszczenie – szkolenia z translacji

Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej http://szkolenie-integracyjne.net.pl/2017/02 read more...

1 day ago

Ołoszenie – szkolenia z rosyjskiego

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 3)read more...

2 days ago

Anons informacyjny – szkolenia z angielskiego

Analiza struktury projektów i charakterystyka beneficjentów działań: 1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych, 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, 2.4. Różnicowanie działalności rolnic read more...

3 days ago

Anons informacyjny – szkolenia z psychoterapii

Ocena Ex ante dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013read more...

5 days ago

Decyzja – kursy z biotechnologii

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013read more...

5 days ago

Anons informacyjny – szkolenia z reklamy

Raport ewaluacyjny w zakresie projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim wraz z rekomendacjami dla Regionalnego Programu Op read more...