4 weeks ago

Informacja – szkolenia z szybkiego pisania

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 1)read more...

4 weeks ago

Informacja – szkolenia z włoskiego

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 1)read more...

1 month ago

Obwieszczenie – szkolenia z historii

Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej http://szkolenie-integracyjne.net read more...

1 month ago

Obwieszczenie – warsztaty handlowe

Ocena Ex ante i Ocena Oddziaływania na Środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 read more...

1 month ago

Obwieszczenie – szkolenia z translacji

Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej http://szkolenie-integracyjne.net.pl/2017/02 read more...

1 month ago

Ołoszenie – szkolenia z rosyjskiego

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 3)read more...

1 month ago

Anons informacyjny – szkolenia z angielskiego

Analiza struktury projektów i charakterystyka beneficjentów działań: 1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych, 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, 2.4. Różnicowanie działalności rolnic read more...